În conformitate cu Procedura specifică privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 CPT din 16.12.2022 (Anexa Notei nr. 5749/DGMRURS/16.12.2022), la nivelul Comisiilor de mentorat didactic și formare în cariera didactică-CMDFCD, s-a completat Anexa 5 (centralizatorul), până în data de 31 ianuarie 2023, pentru toate cadrele didactice care au încheiat perioada de 5 ani la 31 august 2022, respectiv intervalul 01 septembrie 2017-31 august 2022.

În vederea realizării raportării și centralizării datelor, pănă la data de 23.03.2023, se va încărca Anexa 5 Centralizatorul, prin accesarea linkului https://forms.gle/sj348iYKCmf6ZZBf8 atât în format letric (pdf), asumat de către directorul unității de învățământ prin semnătura și ștampilă, cât și în format editabil (link descărcare format Excel).

anunt