TABEL NOMINAL CUPRINZAND PUNCTAJELE CANDIDATILOR OBTINUTE LA CONCURSUL DE ACORDARE A GRADATIILOR DE MERIT SESIUNEA 2022

aprobate în sedinta C.A. al Inspectoratului Scolar Judetean Prahova din data de 07.06.2022
Sesiunea 2022
DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR