Ministerul Educatiei, prin Centrul National de Politici si Evaluare în Educatie, lanseaza în dezbatere publica proiectele planurilor-cadru pentru învatamântul liceal si profesional, care vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului scolar 2021-2022.
Acestea au fost elaborate în cadrul grupurilor de lucru constituite prin OMEC 3261/14.02.2020, cu modificarile si completarile ulterioare. Din aceste grupuri de lucru au facut parte specialisti din cadrul ministerului si din cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare, cercetatori ai Institutului de Stiinte ale Educatiei si cadre didactice de prestigiu din învatamântul preuniversitar.

În cazul proiectelor planurilor-cadru pentru filiera tehnologica si învatamânt profesional au fost cooptati specialisti din Centrul National de Dezvoltare a Învatamântului Profesional si Tehnic, Autoritatea Nationala pentru Calificari, dar si ai unor entitati reprezentative pentru mediul privat si asociativ.

Comisia de validare a proiectelor planurilor-cadru a avut în componenta reprezentanti ai tuturor partenerilor sociali: federatiile sindicale, federatiile/asociatiile de parinti, mediul universitar, Academia Româna, Consiliul National al Elevilor, ARACIP, organizatii nonguvernamentale si alti parteneri cu experienta în domeniu (ex: Banca Mondiala, UNICEF).
Desfasurarea anului scolar 2020-2021 în conditii de pandemie a îngreunat procesul de pregatire a lansarii în dezbatere publica a planurilor-cadru pentru învatamântul liceal si profesional, din cauza provocarilor si restrictiilor specifice acestei perioade. Se impune însa urgentarea lansarii în consultare publica pentru a nu creste înca si mai mult riscul inexistentei manualelor de clasa a IX-a la începutul anului scolar 2021/2022.

Fiind constienti de importanta acestui demers, asteptam propuneri de îmbunatatire din partea tuturor factorilor interesati, la adresa de email planuri_cadru@rocnee.eu, pâna la data 31.01.2021.

Ne dorim ca, în urma acestor propuneri de îmbunatatire, planurile-cadru sa fie un fundament pentru materializarea profilului absolventului, reflectând astfel nevoile societatii, dar si cele mai bune practici documentate stiintific privind procesul de proiectare curriculara. Ne asteptam ca forma finala a acestor planuri cadru sa reflecte principiile agreate prin cel mai amplu proces de consultare publica în cadrul proiectului România Educata.