PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR PRIVIND  MOBILITATEA  PERSONALULUI DIDACTIC DIN PERIOADA 16-18 AUGUST 2023
16 AUGUST
14,30 – 16,00 – înregistrarea cererilor ( dosarelor) nou apărute de completare de catedră și restrângere de activitate pentru titulari și titularii debutanți,de completare de catedră pentru profesorii numiți pe viabilitatea postului și a cererilor de repartizare in baza notelor de la conc.nat. 2022- 2017 ,( de către candidații care nu s-au înregistrat în per 8- 17 mai 2023;
16,10 – 16,30 – înmânarea deciziilor de numire pe continuitate , conform art.63 din Metodologia….6218/2022
16,30 – 17,00 – înmânarea deciziilor de detașare in interesul învățământului

17 AUGUST 2023
8,30- 9,30 -sedinta de soluționare a completărilor de catedră și a restrângerilor de activitate ale titularilor,titularilor debutanți și a profesorilor numiți pe viabilitatea postului – CAZURI NOU APARUTE , RAPORTATE IN PERIOADA 2 – 11 AUGUST ȘI CARE AU ÎNREGISTRAT CERERI IN16 AUGUST;
9,30 – 10,30 ședința de repartizare a candidaților care au solicitat detașarea prin continuitate și detașarea prin concurs in baza notelor de la concursul național 2023;
10,30- 12,00 Repartizarea prin continuitate , conform art 63 din Metodologia..
12,30- 18,00 ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE A CANDIDATILOR CARE AU OBTINUT NOTA MINIMUM 7 LA CONCURSUL NATIONAL  DIN 2023 după următorul program :
12,30 -15,30 – candidații de la disciplinele : LRO, LEN, LFR, LGE, MATE, CHI, BIO
15,30 -18,00 – candidații de la IST, GEO, ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

18 AUGUST 2023

ȘEDINȚA DE REPARTIZARE A CANDIDATILOR CARE AU OBTINUT NOTA MINIMUM 7 LA CONCURSUL NAȚIONAL DIN 2023 , după următorul program :
8,30- 9,30 -MUZ,MUZ. INSTR, ED.PLASTICA
9,30- 12,00: ED.FIZ,DISCIPLINE TEHNICE, MAISTRI INSTRUCTORI;
12,30 – 14,00 INVATATORI;
14,00- 14,30 EDUCATORI- PUERICULTORI;
14,30 – 18,00 EDUCATOARE