PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, PE LOCURILE ALOCATE ELEVILOR DE ETNIE RROMĂ ȘI PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE ELEVILOR CU CES, ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025