Procedură operațională privind admiterea în învățământul profesional de stat pe locurile alocate elevilor de etnie romă și pe locurile distinct alocate elevilor cu CES, în anul școlar 2023-2024