PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ privind admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a (a X-a) în învăţământul special profesional, pentru anul şcolar 2022-2023