Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă _FRANCEZĂ_REZULTATE FINALE, DUPĂ CONTESTAȚII_2024

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă _SPANIOLĂ_REZULTATE FINALE, DUPĂ CONTESTAȚII_2024

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă _GERMANĂ_REZULTATE FINALE, DUPĂ CONTESTAȚII_2024