Ordonanta de urgenta nr 56/11.06.2023 pentru instituirea unor masuri privind buna functionare a sistemului de invatamant

Monitorul Oficial Partea I nr. 510

Art. 3. — Prin derogare de la prevederile art. 89 alin. (1) și
art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, concursul pentru angajarea personalului
didactic de predare cu contract individual de muncă în sesiunea
2023 constă într-o probă scrisă pe baza programelor specifice
aprobate de Ministerul Educației.