În data de 12 Martie 2023, va avea loc Olimpiada de biologie – etapa județeană, pentru elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, la Colegiul Național ”Nichita Stănescu”, municipiul Ploiești.

– Proba scrisă se va desfășura între orele 10,00-13,00

– Nr. maxim de elevi pentru Olimpiada de biologie – etapa județeană: 10 elevi/an de studiu/liceu

– Accesul elevilor în săli este permis până la ora 9,30 și se va face pe baza CI

– Nu se permite accesul elevilor cu telefoane mobile în sala de concurs

– Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, la sfârșitul probei, în prezența elevului – autor al lucrării și a unui elev concurent – martor. În cazul în care elevul nu poate asista la corectarea lucrării sale, dă o declarație scrisă (pe verso – ul fișei de concurs) din care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în absența lui, în prezența a doi elevi-martori.