MRU_VALIDARE DOSARE_CONCURS OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR_SESIUNEA 2023_ABSOLVENTI

07 iulie 2023,ora 8,30_13.00 – validarea înscrierii, prin semnătură, de către  absolvenții promoției 2023/absolvenţii 2023 ;

10 iulie 2023- ora 11.00-13.00- în mod exceptional pentru candidații care sustin licenta in data de 07 iulie 2023;

COMPARTIMENTUL MRU,