Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul
preuniversitar:

LINK PREINSCRIERE VERIFICARE DOSARE

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE

NOTĂ:

CAZIERUL JUDICIAR ȘI CERTIFICATUL DE INTEGRITATE VOR FI SOLICITATE DE CATRE ISJ PRAHOVA IN BAZA PROTOCOLULUI EXISTENT.

ADEVERINTA MEDICALA TREBUIE ELIBERATA DE UN CABINET  DE  MEDICINA MUNCII.
ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE  la adresa de e-mail  resurseumaneph@gmail.com
ORICE INFORMATIE NOU APARUTA, DIN PARTEA MINISTERULUI EDUCATIEI,  VA FI POSTATA SI PE  SITE-UL ISJ PRAHOVA : www.isjph.ro
CANDIDAȚII CARE AU DEPUS DOSARE PENTRU CONTINUITATE IN BAZA ART 63, DOAR ACTUALIZEAZA DOSARUL

POTRIVIT ADRESEI MINISTERULUI EDUCATIEI 27 411/03.05.2023, IN FIECARE ZI DIN PERIOADA 08 MAI-17 MAI 2023, INSPECTORII ȘCOLARI MRU VOR CONSILIA CANDIDAȚII CARE SE VOR INSCRIE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR, SESIUNEA 2023, PRIN ORGANIZAREA DE SESIUNI DE INFORMARE ASTFEL-

1.8.30-9.30 sesiune informare, 9.30-10.30 verificare și inregistrare dosare;

2. 10.30-11.30- sesiune informare, 11.30-13.00 verificare și inregistrare dosare;

3. 13.00-14.00- sesiune informare, 14.00-15.30 verificare și inregistrare dosare ;

VERIFICAREA SI INREGISTRAREA DOSARELOR SE REALIZEAZA LA SEDIUL ISJ PRAHOVA, STR. DEMOCRATIEI NR.35.

ÎNSCRIEREA ÎN MAI MULTE JUDEȚE se realizează prin depunerea  unui dosar de înscriere distinct pentru fiecare județ, indiferent de județul în care va fi susținută proba scrisă. În fiecare județ se va susține inspecția la clasă / proba practică, cu rezultatul căreia se va face media de repartizare.

ECHIVALAREA INSPECȚIEI cu media inspecțiilor de la examenul de Definitivat 2023 se realizează doar în județul în care s-au susținut acestea.

EXTRAS DIN METODOLOGIA DE MOBILITATE 6218/2022-Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

EXTRAS METODOLOGIE CONCURS_TIT_Capitolul VIII

EXTRAS CALENDAR MOBILITATE

EXTRAS_2023_CALENDAR_CONCURS_NATIONAL

MODEL CERERE INSCRIERE SI FISA INSCRIERE CONCURS NATIONAL 2023

Model fisa inscriere concurs_2023

Cerere_CN_CJ_TJ_2023-2024

MODEL CERERE DETAȘARE PUNCTAJ ( CONCURS SPECIFIC)

2023_Cerere-de-detasare-la-cerere-prin-concurs-specific

MODEL CERERE MIN 7 2022_2018

Cerere_2022-2018_2017_MIN7

MODEL CERERE MIN 5 2022_2020

Cerere_2022-2020_MIN5

MODEL CERERE PRELINGIRE CIM

Cerere_PRELUNGIRE_CIM_2023-2024

CALCULAREA MEDIEI DE DEPARTAJARE

CALCULAREA-Mediei-de-departajare

DECLARATIE

DECLARATIE INSCRIERE CONCURS

NOTĂ:

CAZIERUL JUDICIAR ȘI CERTIFICATUL DE INTEGRITATE VOR FI SOLICITATE DE CATRE ISJ PRAHOVA IN BAZA PROTOCOLULUI EXISTENT.

ADEVERINTA MEDICALA TREBUIE ELIBERATA DE UN CABINET  DE  MEDICINA MUNCII.
ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE  la adresa de e-mail  resurseumaneph@gmail.com
ORICE INFORMATIE NOU APARUTA, DIN PARTEA MINISTERULUI EDUCATIEI,  VA FI POSTATA SI PE  SITE-UL ISJ PRAHOVA : www.isjph.ro
CANDIDAȚII CARE AU DEPUS DOSARE PENTRU CONTINUITATE IN BAZA ART 63, DOAR ACTUALIZEAZA DOSARUL

COMPARTIMENTUL MRU,