LISTA DISCIPLINELOR DE CONCURS

corelată cu numerele ordinelor de ministru de aprobare a programelor pentru susținerea

Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Monitorul Oficial Partea I nr. 1130Bis _ORDIN 6664

Anexa_1_lista_disciplinelor_TITULARIZARE_corelată_cu_OM_programe (1)