Intregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări şi completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular/consorțiului şcolar și comunicarea cadrelor didactice şi inspectoratelor școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea/completarea normei didactice de predare. Lista a fost prezentată și validată în CA al ISJ Prahova din data de 31.01.2023.

INTREGIRE NORMA, 2 IN 1_ANEXA 4_DIN PROIECTUL DE INCADRARE_AFISARE_31 IANUARIE_1