Lista condițiilor specifice  pentru etapele de transfer pentru restrângere de activitate și pretransfer consimțit, aprobate de comisia de mobilitate constituită la nivelul IȘJ PRAHOVA, în conformitate cu art.30 din Metodologia de mobilitate….6218/2022:

art.30 alin.4

(4) Consiliul de administrație al unității de învățământ poate stabili condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Condiţiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimţit între unităţile de învăţământ nu mai pot fi modificate şi rămân valabile şi pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ şi de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei. Aceste condiţii trebuie să fie aceleaşi pentru toate posturile didactice/catedrele vacante, se avizează de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie discriminatorii, să nu încalce şi să nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii şi legislației în vigoare. Condiţiile specifice nu reprezintă criteriu de ierarhizare.

După avizarea condiţiilor specifice de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate, acestea se fac publice prin afişare pe         site-ul inspectoratului şcolar, iar unităţile de învăţământ au obligaţia de a le face publice prin afişare la avizierul unităţii de învăţământ şi pe site-ul propriu, dacă există.

Condiții_specifice_pretransfer_februarie 2023_COLEGII SI LICEE PLOIESTI

Condiții_specifice_pretransfer_februarie 2023_GIMNAZII PLOIESTI

Condiții_specifice_pretransfer_februarie 2023_GRADINITE PLOIESTI (1)

Condiții_specifice_pretransfer_februarie 2023_INVATAMANT SPECIAL

Conditii specifice_pretransfer_februarie 2023_PALATE SI CLUBURI

Condiții_specifice_pretransfer_februarie 2023_ORASECondiții_specifice_pretransfer_februarie 2023_RURAL

Condiții_specifice_pretransfer_februarie 2023_SC EXCELSIS