MRU_ETAPA PRELUNGIRE CIM_POTRIVIT ART.63

In conformitate cu prevederile pct.8 lit c din Anexa 19 a  Metodologiei de mobilitate…..aprobata cu OME 6218/2022 în ziua de miercuri,26 aprilie 2023, în intervalul orar 12.00-16.30 vor fi reactualizate dosarele candidaților conform planificării atașate.

c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, pentru cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2023-2024, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

NOTĂ:  CERTIFICATUL DE INTEGRITATE VA FI SOLICITAT  DE CATRE ISJ PRAHOVA PRIN ADRESĂ OFICIALĂ, IN BAZA PROTOCOLULUI EXISTENT ( documentul nr.13 din cerere).

 

cerere continuitate 2023_2024

MACHETA CONTINUITATI 63_2023

completare planificare continuitati 63-lista a fost actualizată ( 25 aprilie 2023-ora 12.00) conform documentelor transmise de unitățile de învățământ

MACHETA CONTINUITATI 63_2023

COMPARTIMENTUL MRU,