CENTRELE DE SUSȚINERE A PROBELOR PRACTICE ORALE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE-SESIUNEA 2024

TABEL PROGRAMARE PROBE PRACTICE 2024 – DE AFIȘAT

ANUNT_PROBE PRACTICE_2024

COMPARTIMENTUL MRU,