26-28 iulie 2022 – Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau invatamantul profesional, la unitățile de invatamant care au oferta educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere in învățământul   profesional si dual de stat
Unitățile de invatamant care au oferta educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile si îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.

PH_Locuri libere învățământ profesional și dual_etapa a II-a