Lista finală a cadrelor didactice care solicită modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu 01.09.2022, după etapa de contestații, validată în Consiliu de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova din data de 21.03.2022

Viabilitate_aprobati_martie 2022