LISTA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA ETAPA DE COMPLETARE DE CATEDRĂ, ÎNCEPĂND CU 01.09.2022 – PUNCTAJE INIȚIALE