Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, strada Democrației, nr. 35, telefon 0244/577699, fax: 0244/577400, email: isjph@isj.ph.edu.ro, în calitate de achizitor, achiziționează prin cumpărare directă servicii de auditare financiară în cadrul proiectului ”Școala ADȘ Prahova”, cod proiect: 133456.

Toate informațiile necesare pot fi consultate în documentele anexate.

INVITATIE DE PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII AUDIT FINANCIAR PROIECT ADS (1)

CAIET DE SARCINI ACHIZITIE SERVICII AUDIT FINANCIAR PRIOECT ADS