Inspectoratul Școlar Județean Prahova (Partener 1),  organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului „Școala ADȘ Prahova”, codul proiectului: 133456. Posturile vacante scoase la concurs sunt cu timp parțial și pe perioadă determinată, pe perioada derulării activităților proiectului.

Anunt selecție 28_11_2022_ADS

4.1. Model cerere înscriere la concurs LECTORI ADS SECUNDAR
4.2. Model declarație disponibilitate LECTOR ADS SECUNDAR INFERIOR
4.3. Model declarație antecedente penale
4.4 Declarație consimțământ prelucrare date cu caracter personal