INSPECTII SPECIALE_CANDIDAȚI CARE ECHIVALEAZĂ INSPECTIILE DE LA DEFINITIVAT, SESIUNEA 2023, IN CADRUL CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE

Candidații care participă in acest  an la concursul național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante / rezervatela  și care au optat la înscriere pentru utilizarea notelor de la cele două inspecții din cadrul examenului de definitivat, sesiunea 2023, vor aduce adeverința cu notele obținute la inspecțiile de definitivare in învățământ , însotite de copiile proceselor verbale de inspecție ( ” conform cu originalul”)  la ISJ Prahova, la camera 14, vineri,  9 iunie 2023, între orele 10- 13.

Adev Definitivat_echivalere note tit_2023

COMISIA DE MOBILITATE,