În atenția candidaților la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2023

  • Informații privind înscrierea candidaților și desfășurarea examenului
Informatii_definitivat_2023
  • Fișă de înscriere
Fisa de inscriere_definitivat
  • Adeverință de calificative și vechime
Adeverinta vechime si calificative_definitivat
  • Program de depunere dosare ISJ Prahova
Program depunere dosare definitivat - oct 2022
  • OME nr. 5722/2022 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMEC nr. 5434/2020
ordin-metodologie-definitivat