Procedura de sistem  privind eliberarea avizului pentru depunerea cererii de finanțare – Apel de proiecte cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” finanțat prin PNRR

Anexa 1. Cererea de finantare_dotare preuniversitar

Anexa 1. Cererea de finanțare_dotare preuniversitar – versiunea  actualizată în data de 17 februarie 2023

Anexa 2. Cerere pentru eliberarea Avizului

Anexa 3. Aviz ISJ APNNR

 

 

Motivare a procedurii: 

1.) Sursa

https://edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Dotari/18_01_2023_QA_dotari_infrastructura.pdf

5. În cazul unităților școlare din mediul rural, unde funcționează clase mixte (copii din diferite clase, de ex. elevii din clasa a V-a fac orele simultan cu cei din clasa a VII-a) cum se estimează nr. de dotări necesare la clasa? Estimarea se va face pe numărul mediu de elevi sau pe clasa standard de maxim 26 elevi, conform cadrului legislativ?
Estimarea se va face în funcție de contextul si nevoile locale identificate de fiecare în parte, cu avizul ISJ/ISMB ce valideaza sustenabilitatea nevoilor investiționale ale beneficiarilor finali, corelate cu dinamica efectivelor de elevi.
Avizul ISJ/ISMB va valida și proveniența beneficiarilor finali din zonele defavorizate.

27. Analiza de nevoi trimisa de ISJ* uri este referentialul pentru dotările prin proiectele PNRR?
Nu, analiza de nevoi realizata la nivel national de către ME, prin intermediul ISJ, este orientativă și, în funcție de situații particulare, se pot include și alte tipuri de dotări, conform prevederilor ghidului.

(*către ME, pe baza nevoilor transmise, atunci, de școli, în luna septembrie 2022 n.n.)

28. Ce trebuie sa contina analiza de nevoi din aplicatie ?
Analiza va include cel puțin numarul elevilor pe cicluri si clase, pentru a se aprecia încărcarea spațiilor, proveniența beneficiarilor finali din zone defavorizate si tipul sălilor care vor fi dotate. Veti regasi pe site-ul edu.ro un model orientativ de analiza de nevoi, de colectarea datelor, pentru scrierea aplicațiilor.Aceasta are caracter opțional*, nefiind instrument obligatoriu și NU trebuie atasata cererii de finanțare.

(*nu este justificată avizarea, de către ISJ, a analizei de nevoi, care are caracter opțional, pentru depunerea cererii de finanțare)

38. Ce documente se depun la ISJ pentru obținerea avizului?

Informatiile solicitate de completarea cererii de finanțare sunt suficiente pentru obtinerea avizului. Procedura de avizare/centralizare a cererilor este responsabilitatea ISJ/ISMB. Avizul ISJ/ISMB se va solicita pentru toate școlile incluse in aplicație. 
;hl:

2.) Sursa: 

https://edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Dotari/Ghid_solicitant_dotari_preuniversitar.pdf

Pag. 5-6

Selecția unităților în vederea dotării prin prezentul apel se realizează pe baza unei aplicații care trebuie să conțină o analiză de nevoi realizată la nivelul unităților de învățământ și a celor conexe și avizată la nivel județean, respectiv la nivelul municipiului București de către ISJ/ISMB.

Pag. 6

Toate cererile de finanțare vor anexa avizul Inspectoratului Școlar Județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București. ISJ-urile/ISMB-ul va avea obligația de a centraliza/analiza împreună cu administrațiile publice locale nevoile unităților de învățământ beneficiare ale dotărilor. Avizul ISJ/al ISMB este condiție de eligibilitate a aplicației.

Pag. 18

Analiza de nevoi prezentată în cererea de finanțare (avizată de ISJ/ISMB ) trebuie cuantificată în termeni de NUMĂR UNITĂȚI: săli de clasă/laboratoare/cabinete/alte spații din cadrul unităților de învățâmânt preuniversitar/conexe, iar valoarea maximă a bugetului proiectului se va stabili prin raportare la numărul unităților care vor fi dotate.

Avizul ISJ/ISMB trebuie să valideze sustenabilitatea nevoilor investiționale ale beneficiarilor finali, corelate cu dinamica efectivelor de elevi.