REZULTATUL PROBEI „SELECŢIA DOSARELOR DE CONCURS” DIN CADRUL CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR CONTRACTUALE DE CONSILIER INFORMATIZARE, ORGANIZAT DE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA