TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele candidaților obținute la concursul de acordare a gradațiilor de merit, aprobate in sedinta C.A. al Inspectoratului Scolar Judetean Prahova din data de 15.06.2023