GRADATIE DE MERIT 2023

NUMĂR GRADATII DE MERIT PE CATEGORII DE PERSONAL

GM 2023_NUMAR GRADATII DE MERIT

 

PROCEDURA OPERATIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA CONCURSULUI DE ACORDARE A GRADATIEI DE MERIT, SESIUNEA 2023 -personal didactic

PROCEDURA OPERATIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA CONCURSULUI DE ACORDARE A GRADATIEI DE MERIT, SESIUNEA 2023 -personal didactic – auxiliar

 

METODOLOGIE GRADATII DE MERIT

Metodologie_gradatie_merit_preuniversitar_Anexa_OM_4112_2023

GM 2023_MODEL CERERE INSCRIERE CONCURS PENTRU ACORDAREA GRADATIEI DE MERIT 1 (1)

GM 2023_MODEL PAGINA DE GARDĂ 1

GM 2023_MODEL DECLARAȚIE CF ANEXA 4 METODOLOGIE

2023_MANAGEMENT_Fisa_gradatie de merit

2023_PROFESOR_Fișa sintetică de (auto)evaluare_Gradație de merit

2023_DIRECTOR PALAT SI CLUBURI_Fisa autoevaluare gradatie de merit

2023_PROF. PALAT SI CLUBURI_Fisa autoevaluare gradatie

2023_ED. MUZ. SPECIALIZATA_Fișa autoevaluare Gradatii de merit

2023_ED. PLASTICĂ. ARTE VIZUALE_FISA DE EVALUARE Gradatii de merit

2023_INSTRUIRE PRACTICA_FISA EVALUARE_Gradatie de merit

2023_ÎNV. SP_CONSILIERI_LOGOPEZI_FIȘĂ DE AUTOEVALUARE PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT

2023_ÎNVĂȚĂTORI_FIȘĂ DE AUTOEVALUARE PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT

2023_INVAȚĂMANT PREȘCOLAR_Fișa de (auto)evaluare_Gradație de merit

2023_DIDACTIC AUXILIAR ISJ_FISA_EVALUARE_Gradatii de merit

2023_CONTABIL_FISA_EVALUARE_Gradatii de merit

2023_SECRETAR_FISA_EVALUARE_Gradatii de merit

2023_ADM. PATRIM._FISA_EVALUARE_Gradatii de merit

2023_BIBLIOTECAR_FISA_EVALUARE_Gradatie de merit

2023_LABORANT_FISA DE EVALUARE_Gradatii de merit

2023_PEDAGOG_FISA DE EVALUARE_Gradatii de merit

Erata_Fisa Gradatii INFORMATICIAN

2023_INFORMATICIAN_FIŞĂ DE EVALUARE GRADATII DE MERIT (1)