Proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ – sesiunea 2022, are loc miercuri 20 iulie 2022, la Centrul de Examen Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria”, municipiul Ploiești, pentru toate disciplinele.

Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 9.00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

Accesul candidaților în Centrul de Examen se face în intervalul 7.30 – 8.00, pe baza actului de identitate valabil.

Repartiția pe săli a candidaților este afișată la avizierul Centrului de Examen și va fi afișată și pe site-ul Centrului de Examen, în data de 19.07.2022, după ora 15.00.