ETAPĂ PRETRANSFER_ȘEDINȚA DE REPARTIZARE

VINERI, 21 aprilie 2023- intre orele 8,30-11,00

-profesor logoped, limba engleză, limba franceză, matematică, informatică, fizică, biologie;

VINERI, 21 aprilie 2023- intre orele 11,00-13,00

–  educație plastică, educație tehnologică, discipline tehnice, educație fizică, istorie;

LUNI, 24 aprilie 2023- între orele 8,30-11,30

-profesor consilier, învățământ special, religie ortodoxă;

LUNI, 24 aprilie 2023- între orele 11,30-15,00

educatoare, învățători, limba română;

Compartimentul MRU,