Potrivit  punctului 7 lit o din Anexa 19 a Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin OME 6218/2022, soluționarea cererilor de pretransfer se va realiza astfel:

vineri, 21 aprilie 2023- începând cu ora 8,30 ședință de repartizare pentru disciplinele: limba engleză, limba franceză, matematică, informatică, fizică, biologie, religie ortodoxă, profesor logoped, învățământ special,  educație plastică, istorie, educație tehnologică, discipline tehnice, educație fizică;

luni, 24 aprilie 2023-începând cu ora 8,30 ședință de repartizare pentru disciplinele: profesor consilier, limba română, educatoare, învățători;

Compartimentul MRU,