ETAPA DE PRELUNGIRE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ_art 63 din Metodologia de mobilitate

[pdf-embedder url=”https://isjph.ro/wp-content/uploads/2022/04/ANEXA_14_-_Cerere_pentru_prelungirea_duratei_contractului_individual_de_munca.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://isjph.ro/wp-content/uploads/2022/04/MODEL_Cerere_UNITATE_-_Prelungire_durata_contract_individual_de_munca.pdf”]

IMPORTANT- Pentru toate etapele de mobilitate, prelungirea contractului de muncă în baza art.63, art.85 din Metodologie, continuitate la detașare, detașare la cerere, înscrierea la concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate, sesiunea 2022- CAZIERUL JUDICIAR ȘI ADEVERINTA DE INTEGRITATE  NU SUNT DEPUSE DE CANDIDAT. Aceste documente sunt solicitate de către compartimentul MRU al ISJ Prahova. (potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative – „(2) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale solicită entităților care au emis documentele prevăzute la alin. (1), în format electronic, copii sau extrase ale acestora, în baza consimțământului expres al beneficiarului serviciului public, prevederile art. 2 alin. (2) si ale art. 4 aplicandu-se în mod corespunzator.”)