În atenția candidaților promovați la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, care nu și-au ridicat certificatele!

Eliberarea certificatelor de obținere a definitivării în învățământ pentru candidații care au promovat examenul în sesiunea 2023 va avea loc la ISJ Prahova, sala 13, după următorul grafic:

Miercuri, 28 februarie 2024, între orele 13.00-15.00
Vineri,        1   martie    2024, între orele 09.00-11.00
Certificatul se eliberează personal, în baza BI/CI.
Compartimentul DRU