Inspectoratul Școlar Județean Prahova

                                           ADMITERE 2022-2023

                               CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE

 

Referitor la admiterea în învățământul liceal de stat în

          anul școlar 2022-2023 pentru candidații care provin din alte județe

 

În baza prevederilor OMECTS Nr. 4802/2010, OM Nr. 5150 din 30.08.2022 și ale Procedurii ME Nr.29777 din 24.06.2022, vă comunicăm următoarele informații privind modalitatea de înscriere a candidaților care provin din alte județe și doresc să participe la admiterea computerizată în județul Prahova, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023:

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care participă la admiterea în alt județ și de către părinții acestora se poate realiza:

  1. la sediul unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul;
  2. prin formularul – Fișa de înscriere, transmis electronic unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul;
  3. în situații excepționale, la Centrul special de înscriere din județul Prahova, organizat la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Strada Democrației, Nr. 35, Ploiești, telefon 0244577699, care va funcționa după următorul program:

Luni, 4 iulie 2022:             9.30 – 14.00

Marți, 5 iulie 2022:            9.30 – 14.00

Miercuri, 6 iulie 2022:       9.30 – 14.00

Joi, 7 iulie 2022:               9.30 – 14.00

Vineri, 8 iulie 2022:          9.30 – 12.00

Luni, 11 iulie 2022:           9.30 – 14.00

 

Absolvenții care doresc să participe la admitere în județul Prahova și vor completa opțiuni la Centrul special de înscriere va trebui să prezinte fișa de înscriere cu număr de înregistrare, completată cu datele personale, cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, cu media de absolvire a claselor V-VIII și media de admitere, datele fiind certificate prin ștampila unității de învățământ și semnătura directorului.

În Centrul special de înscriere, completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se va face de către candidat, în prezența părintelui/ tutorelui legal instituit/ persoanei împuternicite prin declarație notarială, pe baza unei programări la numărul de telefon 0800816244.

 

 

 

 

Președinte Comisia de Admitere Județeană

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Prof. Ilona Cornelia RIZEA

 

Secretar Comisia de Admitere Județeană

 Inspector școlar,

Prof. Camelia STROE-BIBESCU

  • CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 se va organiza la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, str. Democrației, Nr. 35, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

 

Candidații din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, pot depune dosarele de înscriere la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, în perioada  14-15, 18-20 iulie 2022, astfel:

 

                Joi, 14 iulie                     10.00 – 14.00

                Vineri, 15 iulie               10.00 – 12.00

Luni, 18 iulie                 11.00 – 15.00

Marți, 19 iulie                10.00 – 15.00

Miercuri, 20 iulie           10.00 – 15.00

                 

 

Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:
a) cererea de înscriere;
b) certificatul de naştere – copie;
c) cartea de identitate – copie;
d) certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie conform cu originalul (pentru autentificare trebuie prezentate documentele în original);
e) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate – copie;
f) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale) – copie;
g) fişa medicală – copie.

                                   21, 22 și 25 iulie – Repartizarea candidaților

 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE JUDEȚENE

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Prof. Ilona Cornelia Rizea

 

Secretar Comisia de Admitere Județeană

                         Inspector școlar,

             Prof. Camelia Stroe-Bibescu

PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

– Rezultate înainte de contestații – 

 


CENTRUL DE EVALUARE: COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI

Anunt contestatii

REZULTATE FRANCEZA INAINTE DE CONTESTATII

REZULTATE ECHIVALARI FRANCEZA

REZULTATE GERMANA INAINTE DE CONTESTATII

REZULTATE ECHIVALARI GERMANA

REZULTATE SPANIOLA INAINTE DE CONTESTATII


CENTRUL DE EVALUARE: COLEGIUL NAŢIONAL „NICHITA STĂNESCU”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI

ANUNT CONTESTATII ENGLEZA

REZULTATE INAINTE DE CONTESTATII LIMBA ENGLEZA

Anunt Repartizare elevi testare pentru program bilingv, pe școli, proba de limba engleză

Repartizare elevi testare pentru program bilingv, pe săli, proba de limba engleză, Colegiul Național ”Nichita Stănescu”

Repartizare elevi testare pentru program bilingv, pe săli, proba de limba engleză, Școala Gimnazială ”Grigore Moisil”

 

Anunț reactualizat, pentru alte limbi străine/ ora 21.50

PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 
Repartizarea candidaților la Centrul Județean Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploieşti (FRANCEZĂ/ SPANIOLĂ/ ITALIANĂ)

 Ora de desfășurare probă scrisă LIMBA FRANCEZĂ: 11.00 – 12.00

 Ora de desfășurare probă scrisă LIMBA SPANIOLĂ: 12.30 – 13.30

 Ora de desfășurare probă scrisă LIMBA GERMANĂ: 14.00 – 15.00

Repartizare elevi testare pentru program bilingv, proba de limba franceză, Colegiul Național ”I. L. Caragiale”
Repartizare elevi testare pentru program bilingv, proba de limba germană, Colegiul Național ”I. L. Caragiale”
Repartizare elevi testare pentru program bilingv, proba de limba spaniolă, Colegiul Național ”I. L. Caragiale”