Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, va avea loc conform termenelor prevăzute în calendarul pentru sesiunea 2022/2023, anexă la OME nr. 3696/17.02.2023.

Dosarele care îndeplinesc cumulativ condițiile de echivalare prevăzute în OMECTS nr. 5553/2011 se vor depune la ISJ Prahova, camera 14, după următorul program:
Miercuri, 8 martie 2023 – 10.00 – 14.00
Joi, 9 martie 2023         – 09.00 – 12.00

Compartimentul DRU

Model_Cerere_echiv_ECTS

Calendar ECTS