În atenția candidaților la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2024

Lista disciplinelor de examen corelată cu numerele ordinelor de ministru de aprobare a programelor pentru susținerea examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar

liste discipline definitivat

Monitorul Oficial Partea I nr. 1067Bis