Potrivit art.30 alin. 4 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2021-2022, aprobata prin Ordinul M.E.C. 5991/11.11.2020, comisia de mobilitate a personalului didactic din învatamântul preuniversitar constituita la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean Prahova a analizat conditiile specifice propuse de unele unitati de învatamânt în vederea ocuparii posturilor didactice/ catedrelor vacante în etapele de transfer consimtit între unitatile de învatamânt preuniversitar.

Fișier Dată adăugată
pdf PH_CONDITII SPECIFICE_LICEE_SCOLI_GRADINITE_2021 22/10/2021 16:09
pdf PH_CONDITII SPECIFICE_ETAPE MOBILITATE_2021 22/10/2021 16:09