CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR VACANTE DE DIRECTOR ŞI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEŢUL PRAHOVA 18.02.2022 LISTA CANDIDAŢILOR CARE SUSŢIN PROBA SCRISĂ

LISTA CANDIDATILOR CARE SUSTIN PROBA SCRISA