Concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din unitatile de învatamânt de stat, din judetul Prahova, se organizeaza, în conformitate cu prevederile art. 257 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sub coordonarea Ministerului Educatiei, prin Inspectoratul Scolar Judetan Prahova, în conformitate cu Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, ANEXA la ordinul ministrului educatiei nr. 4597/2021.

1. Lista functiilor de director/ director adjunct, vacante
2. Calendarul de concurs – Anexa 8
3. Bibliografie concurs – Anexa 12
4. Documente necesare inscrierii la concurs
5. Procedura platforma informatica
6. Fise post – DIRECTORI/ DIRECTORI ADJUNCTI
7. Ordin cu privire la formularul pentru certificatul medical
8. Ordin nr. 4597/2021 si METODOLOGIA privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat
9. Ordin nr.5195/2021
10. Anexe 1-7_9-11