CONCURS JUDEȚEAN_TESTAREA SUPLINITORILOR_PROBA SCRISĂ_29 AUGUST 2023

In atenţia candidaţilor înscrişi la concursul județean/ testarea suplinitorilor pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor rămase vacante/rezervate

 

1.Referitor la desfăşurarea probei scrise din cadrul concursului județean/ testarea suplinitorilor pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor rămase vacante/rezervate, sesiunea 2023:

Ziua ACTIVITATEA / LOCUL DE DESFĂŞURARE
 

29 august 2023

 

 

 

Colegiul  „Spiru Haret ” Ploieşti,

B-dul Constructorilor nr.8

 

 

 

 

2.Accesul candidaţilor în săli se face in intervalul orar 7.30-8.15 pe baza buletinului/ carţii de identitate .

3.Lucrarea scrisă se desfăşoară  începând cu ora 09.00 şi durează 4 ore pentru candidații înscriși la concursul județean ( suplinitori calificați) și 3 ore pentru candidații înscriși la testarea suplinitorilor ( suplinitori cu alte studii decât cele corespunzătoare postului).Candidații înscriși la testare susțin interviul tot în data de 29.08.2023, după proba scrisă, începând cu ora 15.30, conform unui grafic care va fi afișat la avizierul centrului de concurs.

4.Candidaţii care nu sunt prezenţi în sala de concurs la momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a participa la concurs.

  1. Candidaţii, responsabilii de sală şi supraveghetorii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, genţi, poşete, ziare, reviste,cărţi, caiete, notiţe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă. Materialele interzise vor fi depuse în sala de bagaje, înainte de intrarea în sala în care se desfăşoară proba scrisă.
  2. Redactarea lucrărilor se face cu cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală iar schemele/desenele cu o linie oblică

 

Notă: Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte în intervalul orar stabilit.

Anunt locatie proba scrisa 29 august 2023

Anunt-depunere contestatii 2023_CONCURS JUDETEAN

Anunt-tel verde_TIT

 

COMISIA  DE ORGANIZARE,