Constituirea comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/ elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere și  înscrierea ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României

Vineri, 11.03.2022, a fost publicat, în Monitorul Oficial al României, Ordinul Ministrului Educației, Sorin Câmpeanu, cu nr. 3363, prin care au fost aprobate componența Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, procedura de organizare și funcționare a acesteia și Procedura de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României.
Conform procedurii menționate, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Prahova s-a constituit Comisia de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, alcătuită din: inspectorul școlar general, 2 inspectori școlari, 3 cadre didactice si un psiholog/consilier școlar.
Cererile de înscriere pot fi depuse in format letric, la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Prahova sau transmise, în format electronic, pe adresa de e-mail: isjph.secretariat@gmail.com
Modelul cererii de înscriere este redactat in trei variante, dintre care o varianta in limba română, o variantă în limba ucraineană și o variantă în limba engleză, iar solicitanții pot completa cererea in oricare dintre cele trei limbi.
Modelul cererii de înscriere în cele trei limbi (anexat prezentului comunicat) este disponibil, în format letric, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova și, în format electronic, pe site-ul www.isjph.ro.
Comisia de repartizare analizează cererile de înscriere in termen de cel mult o zi de la data depunerii lor și decide unitățile de învățământ preuniversitar si, după caz, palatele și cluburile copiilor, precum și unitățile complexe de asistență medicală de tip spital în care vor fi repartizați preșcolarii/elevii pentru care au fost depuse cererile.
Prin decizie a președintelui comisiei sunt nominalizate unitățile de învățământ preuniversitar si, după caz, palatele și cluburile copiilor și unitățile complexe de asistență medicală de tip spital în care vor fi repartizații preșcolarii/elevii pentru care au fost depuse cererile;
Comisia monitorizează procesul de integrare a preșcolarilor/elevilor la activitățile educaționale din unitățile de învățământ si, după caz, din palatele si cluburile copiilor, precum si din unitățile complexe de asistență medicală de tip spital la care au fost repartizați;
Preșcolarii/ elevii se pot înscrie ca audienți în unitățile de învățământ preuniversitar sau în calitate de participanți la activități extrașcolare, fără atribuirea calității de audient.
Orice persoană (minor sau adult) care provine din zona conflictului armat din Ucraina, poate beneficia de cursul de învățare a limbii române, furnizat de Centrul de Inițiere în Limba Română, care funcționează sub egida Inspectoratului Școlar Județean Prahova, la Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria”, municipiul Ploiești, strada Nicolae Iorga, nr. 7.

Comunicat-de-presa-16 martie 2022

Cerere LRo

Cerere inscriere UA

Cerere_EN_ Ucraina V2