În vederea completării dosarelor de definitivat- sesiunea 2023, școlile vor desemna un reprezentant care va depune pentru toți candidații din unitatea respectivă, următoarele documente:

  • procesele-verbale pentru cele două inspecții de specialitate, în copie, certificate ,,conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ în care s-au desfășurat inspecțiile, împreună cu fișele de evaluare a activității didactice în cadrul acestora și grila de evaluare a portofoliului;
  • adeverință privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului, calificativul parțial aferent anului școlar în curs (din toate școlile în care este încadrat) și vechimea de predare efectivă la catedră, ca personal didactic calificat, estimată la data finalizării stagiului;

Grafic de depunere: 6 iunie 2023, 9.00-15.00, ISJ Prahova, camera 12

                                          7 iunie 2023, 9.00-15.00, ISJ Prahova, camera 12

Validarea datelor de înscriere la examenul de definitivat se va face de către fiecare candidat, după un grafic ce va fi anunțat ulterior.

Compartimentul DRU