Inspectoratul Școlar Județean Prahova

MRU_REACTUALIZAREA DOSARELOR PERSONALE_ART.63_18 APRILIE 2024

MRU_reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia judeţeană de mobilitate

18 APRILIE 2024- 8.30-15.00

PH_CERERE PRELUNGIRE CIM_ART.63

PROGRAMUL PENTRU VERIFICAREA DOSARELOR _CONTINUITATE IN BAZA ART.63

MACHETA CONTINUITATI_ART 63_2024_PLANIFICARE

NOTĂ- In situația în care un candidat nu poate ajunge, poate delega o altă persoană pentru verificarea și înregistrarea dosarului.

Alte situații legate de prelungirea CIM în baza art.63 vor fi discutate cu inspectorii școlari MRU în intervalul orar 15.00-15,30.

CANDIDAȚII  CARE AU PRIMIT ACORD DE PRINCIPIU ÎN BAZA ART.87 VOR INREGISTRA DOSARUL LA ISJ PRAHOVA IN PERIOADA 08 MAI-17 MAI 2024.

COMPARTIMENTUL MRU,

MRU_ETAPĂ PRETRANSFER_SEDINȚĂ DE REPARTIZARE_19 APRILIE 2024 ȘI 22 APRILIE 2024

MRU_ETAPĂ PRETRANSFER_SEDINȚĂ DE REPARTIZARE_19 APRILIE 2024 ȘI 22 APRILIE 2024

SEDINȚA DE REPARTIZARE VA AVEA LOC LA ISJ PRAHOVA, SALA MARE, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

VINERI, 19 APRILIE 2024

ORELE 8,30-9,00- Schimb de post disciplinele Limba română, istorie

ORELE 09.00-10.00- Matematică, Fizică, Chimie, Biologie

ORELE 10.00-11.00-Istorie, Profesor- consilier, Profesor- logoped, Religie ortodoxă, Psihopedagogie specială, Profesor itinerant, Logopedie

ORELE 11.00-13.00 Educație plastică, Educație muzicală, Educație fizică, Educație tehnologică, Discipline tehnice, Limba română, Limba engleză, Limba franceză

LUNI, 22 APRILIE 2024

ORELE 8,30- Schimb de post – învățători

ORELE 8,30-12.30- INVATATORI

ORELE 13,30-15,00- EDUCATOARE

Comisia de mobilitate,

DEFINITIVAT – program de formare gratuit

Vă anunțăm deschiderea înscrierilor la programul de formare avizat, gratuit – Pregătirea debutanților pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ, 12 ore, organizat de C.C.D. Prahova.

  • Public – țintă vizat: profesori debutanți din învățământul preuniversitar

Calendar de formare: mai – iunie 2024 (online sau față în față, în funcție de disponibilitatea formatorilor)

Înscrierea celor ce doresc să participe la programul de formare se face prin completarea formularului online ce se accesează cu linkul  https://forms.gle/5eYZ6YBXusYs6ErAA    până miercuri, 24 aprilie 2024.

MRU_ETAPĂ PRETRANSFER_ACORDURI DE PRINCIPIU PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMTIT INTRE UNITĂȚILE DE INVATAMANT

MRU_ETAPĂ PRETRANSFER_ACORDURI DE PRINCIPIU PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMTIT INTRE UNITĂȚILE DE INVATAMANT

CANDIDAȚII PARTICIPANȚI LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSITIT INTRE UNITĂȚILE DE INVATAMANT VOR ADUCE ACORDURILE DE PRINCIPIU PRIMITE DE LA UNITĂȚILE DE INVATAMANT, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

LUNI, 15 APRILIE 2024

ORELE 13-14- EDUCATOARE

ORELE 14-16.30- INVATATORI

MARTI, 16 APRILIE 2024

ORELE 10.00-11.00-Limba română,Limba engleză,Limba franceză, Matematică,Fizică,Chimie,Biologie

ORELE 11.00-12.00-Istorie, Profesor- consilier, Profesor- logoped, Religie ortodoxă, Psihopedagogie specială, Profesor itinerant, Logopedie

ORELE 12.00-13.00 Educație plastică, Educație muzicală, Educație fizică, Educație tehnologică, Discipline tehnice

Comisia de mobilitate,

MRU_ 11 APRILIE 2024_SEDINTA DE REPARTIZARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE TRANSMISE DE UNITATILE DE INVATAMANT

MRU_ 11 APRILIE 2024_SEDINTA DE REPARTIZARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE  , IN TIMPUL ANULUI ȘCOLAR 2023-2024,

TRANSMISE DE UNITATILE DE INVATAMANT

SEDINTA DE REPARTIZARE VA AVEA LOC LA SEDIUL ISJ PRAHOVA, STRADA DEMOCRATIEI NR. 35, JOI, 11 APRILIE 2024, ORA 09.00

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE VA FI POSTATĂ MIERCURI, 10 APRILIE 2024, ORA 16.00.

Lista posturi 11 APRILIE 2024

COMPARTIMETUL MRU,