Inspectoratul Școlar Județean Prahova

ANUNȚ PRELUNGIRE ÎNSCRIERE ȘI DEPUNERE DOSARE CURS CRED – SERIA 11

Înscrierea și depunerea dosarelor de înscriere (nivel gimnazialdisciplinele: limba română, limba engleză, limba franceză, matematică, religie, istorie, geografie, fizică, chimie, biologie, educație muzicală, educație socială, educație fizică, TIC, tehnologii), în vederea participării la cursul de formare  profesională „CRED- Curriculum  relevant,  educatie  deschisă  pentru  toți- Formare nivel II – învățământ   gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Teleorman, în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți- CRED, se prelungește până la data de 13.05.2022 , ora 16.00. Înscrierea se face prin accesarea și completarea formularului Google, la linkul:   https://forms.gle/CmhXjELqNfKLtB6o6

 

Persoanele care se înscriu online în formular vor depune concomitent și dosarul de înscriere până la aceeași dată,  (luni-joi, orele 8.00-16.30, vineri, orele 8.00-14.00), la intrarea în sediul CCD Prahova, folosind anexele atașate.

Dosarul de înscriere al cursantului trebuie să conțină obligatoriu, toate documentele următoare:

  Cererea de înscriere la programul de formare continuă – Anexa 1;

Formularul de înregistrare individuală a participanţilor – Anexa 8;

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa 3;

Declaraţie – Anexa 5;

Copie CI/BI;

Copie certificat de naştere;

Copie certificat de căsătorie (unde este cazul);

Copie diplomă de licenţă.

Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte că predau la nivel gimnazial, funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), dacă  a avut funcţie de conducere (director/ director adjunct, membru al consiliului de administraţie, inspector şcolar- în ultimii doi ani).

 

          Recomandări privind documentele atașate la dosarul de înscriere:

– documentele se vor depune în format A4

– nu se vor realiza copii față-verso a documentelor, pe o foaie va fi copiat un singur document

– documentele nu vor fi capsate

– documentele vor fi așezate în ordinea specificată în enumerarea de mai sus

– toate documentele vor fi puse într-o singură folie, și nu vor fi îndosariate.

 

Anexele pot fi descărcate de mai jos, sau de pe site-ul CCD PRAHOVA, www.ccdph.ro.

Director, prof. Mariana Cazacu

 

 

ANEXA 1_CERERE DE INSCRIERE_PROGRAM

ANEXA 3_ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANEXA 5_DECLARATIE_PROPRIE_RASPUNDERE

ANEXA 8 – Formularul de înregistrare individuala a participantilor