Inspectoratul Școlar Județean Prahova

În atenția UAT interesate de obținerea Avizului pentru depunerea cererii de finanțare – Apel de proiecte cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” finanțat prin PNRR

Procedura de sistem  privind eliberarea avizului pentru depunerea cererii de finanțare – Apel de proiecte cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” finanțat prin PNRR

Anexa 1. Cererea de finantare_dotare preuniversitar

Anexa 1. Cererea de finanțare_dotare preuniversitar – versiunea  actualizată în data de 17 februarie 2023

Anexa 2. Cerere pentru eliberarea Avizului

Anexa 3. Aviz ISJ APNNR

 

 

Motivare a procedurii: 

1.) Sursa

https://edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Dotari/18_01_2023_QA_dotari_infrastructura.pdf

5. În cazul unităților școlare din mediul rural, unde funcționează clase mixte (copii din diferite clase, de ex. elevii din clasa a V-a fac orele simultan cu cei din clasa a VII-a) cum se estimează nr. de dotări necesare la clasa? Estimarea se va face pe numărul mediu de elevi sau pe clasa standard de maxim 26 elevi, conform cadrului legislativ?
Estimarea se va face în funcție de contextul si nevoile locale identificate de fiecare în parte, cu avizul ISJ/ISMB ce valideaza sustenabilitatea nevoilor investiționale ale beneficiarilor finali, corelate cu dinamica efectivelor de elevi.
Avizul ISJ/ISMB va valida și proveniența beneficiarilor finali din zonele defavorizate.

27. Analiza de nevoi trimisa de ISJ* uri este referentialul pentru dotările prin proiectele PNRR?
Nu, analiza de nevoi realizata la nivel national de către ME, prin intermediul ISJ, este orientativă și, în funcție de situații particulare, se pot include și alte tipuri de dotări, conform prevederilor ghidului.

(*către ME, pe baza nevoilor transmise, atunci, de școli, în luna septembrie 2022 n.n.)

28. Ce trebuie sa contina analiza de nevoi din aplicatie ?
Analiza va include cel puțin numarul elevilor pe cicluri si clase, pentru a se aprecia încărcarea spațiilor, proveniența beneficiarilor finali din zone defavorizate si tipul sălilor care vor fi dotate. Veti regasi pe site-ul edu.ro un model orientativ de analiza de nevoi, de colectarea datelor, pentru scrierea aplicațiilor.Aceasta are caracter opțional*, nefiind instrument obligatoriu și NU trebuie atasata cererii de finanțare.

(*nu este justificată avizarea, de către ISJ, a analizei de nevoi, care are caracter opțional, pentru depunerea cererii de finanțare)

38. Ce documente se depun la ISJ pentru obținerea avizului?

Informatiile solicitate de completarea cererii de finanțare sunt suficiente pentru obtinerea avizului. Procedura de avizare/centralizare a cererilor este responsabilitatea ISJ/ISMB. Avizul ISJ/ISMB se va solicita pentru toate școlile incluse in aplicație. 
;hl:

2.) Sursa: 

https://edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Dotari/Ghid_solicitant_dotari_preuniversitar.pdf

Pag. 5-6

Selecția unităților în vederea dotării prin prezentul apel se realizează pe baza unei aplicații care trebuie să conțină o analiză de nevoi realizată la nivelul unităților de învățământ și a celor conexe și avizată la nivel județean, respectiv la nivelul municipiului București de către ISJ/ISMB.

Pag. 6

Toate cererile de finanțare vor anexa avizul Inspectoratului Școlar Județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București. ISJ-urile/ISMB-ul va avea obligația de a centraliza/analiza împreună cu administrațiile publice locale nevoile unităților de învățământ beneficiare ale dotărilor. Avizul ISJ/al ISMB este condiție de eligibilitate a aplicației.

Pag. 18

Analiza de nevoi prezentată în cererea de finanțare (avizată de ISJ/ISMB ) trebuie cuantificată în termeni de NUMĂR UNITĂȚI: săli de clasă/laboratoare/cabinete/alte spații din cadrul unităților de învățâmânt preuniversitar/conexe, iar valoarea maximă a bugetului proiectului se va stabili prin raportare la numărul unităților care vor fi dotate.

Avizul ISJ/ISMB trebuie să valideze sustenabilitatea nevoilor investiționale ale beneficiarilor finali, corelate cu dinamica efectivelor de elevi.

 

Proiectele noastre: ”Incluziunea copiilor afectați de migrație” – ICAMNet

Bine ați venit la programul „Incluziunea copiilor afectați de migrație” (ICAM)

Progetto senza titolo (2)

Programul „Incluziunea copiilor afectați de migrație” (ICAM) este conceput pentru a restabili relațiile de învățare și pentru a crește capacitatea de învățare pentru 10,5 milioane de copii europeni afectați de migrație (CAM). Acronimul CAM este utilizat atunci când se referă la copiii și tinerii care sunt refugiați, solicitanți de azil, migranți economici sau sociali sau cei lăsați în urmă de familia care se mută într-o altă țară. ICAM oferă un sprijin la fel de potrivit pentru a ajuta școlile să repare daunele aduse educației tuturor copiilor aflați în nevoie, afectați în învățare de pandemia de Covid.

ICAM susține drepturile tuturor acestor copii defavorizați la o educație de înaltă calitate în temeiul Garanției europene pentru copii și al Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. Citeste mai mult

Aflați mai multe despre cei 10,5 milioane de copii afectați de migrație (CAM)

O schiță a programului „Incluziunea copiilor afectați de migrație” (ICAM)

imm sitop 4

ICAM instruiește directorii de școli în aplicarea celor mai bune practici pentru incluziunea  copiilor defavorizați în școală. Programul creează comunități de școli din întreaga Europă cu înțelegerea și resursele necesare pentru a primi și a restabili educația copiilor afectați de migrație și pentru a le respecta drepturile.

Acum oferă o soluție atât de necesară pentru a ajuta școlile să repare învățarea perturbată de Covid pentru toți copiii aflați în nevoie. Citeste mai mult

ICAM – Schița programului

Citiți o scurtă prezentare a programului

Programul ICAM sporește accesul la învățare și îmbunătățește capacitatea de învățare a copiilor afectați de migrație (CAM) prin consolidarea climatului de „convivencia” (a trăi în armonie) în școli, prin sensibilizarea cu privire la drepturile lor și prin oferirea de sprijin suplimentar pentru învățare și bunăstarea lor socială și emoțională în școală și acasă.

Cum funcționează programul „Incluziunea copiilor afectați de migrație” (ICAM)

Programul ICAM funcționează prin construirea de rețele de școli, care au sprijin continuu din partea facilitatorilor naționali ICAM instruiți de partenerii ICAM din fiecare țară.

Facilitatorii naționali ICAM instruiesc comunități de 10-20 de lideri ICAM școlari pentru a livra programul în școlile lor

Această cascadă de formare este susținută de manuale de formare extinse și manuale la fiecare nivel.

Odată instruiți, liderii ICAM ai școlii efectuează o revizuire cuprinzătoare a școlii, dezvoltă un plan de acțiune și îl implementează folosind o bază de date cu materiale furnizate în orice limbă, de pe site-ul ICAM.

Acest model în cascadă este complet scalabil, de la un mic grup de școli la implementare la nivel național. Programul poate fi adaptat pentru a satisface cerințele specifice ale oricărei școli sau grupuri de școli.

Immagine9
Citiți broșura aici

Programul ICAM funcționează prin construirea unor rețele puternice de școli, conduse de facilitatori naționali locali, care sunt instruiți de liderii echipelor internaționale de proiect ICAM. Un program cuprinzător de coaching și formare este susținut de manuale, planuri de lecție, ateliere pentru părinți și o gamă largă de resurse suplimentare, ușor de tradus în orice limbă. Modelul este complet scalabil, de la un mic grup de școli la implementare la nivel național. Livrarea poate fi adaptată exact la cerințele dvs.

imm sito 16

Copiii afectați de migrație (CAM) sunt unii dintre cei mai vulnerabili copii la amenințări, violență și abuz atunci când folosesc internetul și, în special, platformele de comunicare socială.

Programul ICAMbecsr predă CAM alfabetizarea mediatică de care au nevoie pentru un comportament sigur și responsabil atunci când se află on-line.

Cel mai important, ICAMbecsr dezvoltă  învățarea socială și emoțională a CAM, astfel încât să aibă încrederea personală și reziliența digitală pentru a se proteja mai bine pe ei înșiși și pe alți copii și pentru a lua decizii sigure și responsabile atunci când sunt on-line. Printre acestea se numără evitarea și răspunsul lor la hărțuirea cibernetică, radicalizarea și tentativa de acostare în calitate de victime sau trecători. Citeste mai mult

1

Materialele și resursele de instruire sunt concepute și scrise astfel încât, pe lângă faptul că sunt pe deplin integrate în programul ICAM, să poată fi utilizate ca program de sine stătător, BeCSR, sau integrate în alte programe de siguranță a copiilor, după cum este necesar.

Urmăriți un scurt videoclip care explică modul în care funcționează programul ICAMbecsr

Citiți o scurtă explicație – Cum funcționează ICAMbecsr

Vizitați site-ul BeCSR

Programul „Incluziunea copiilor afectați de migrație” (ICAM) poate restabili relațiile de învățare pentru TOȚI copiii defavorizați

imm sito 18

Există dovezi puternice că o proporție mai mare de copii aflați în dificultate, în comparație cu alți copii, au fost grav afectați de perturbarea educației cauzată de pandemia Covid. Prin urmare, decalajul dintre absolvenții de educație în întreaga Europă se adâncește.

Copiii defavorizați și familiile lor au nevoie de ajutor suplimentar pentru a reforma relațiile de învățare înainte de a putea beneficia de învățătură remedială pentru a restabili educația pierdută. Citeste mai mult

Programul ICAMnet – Actualizarea programului ICAM

Cei 5 parteneri ICAM au format un parteneriat cu cele mai importante organizații internaționale de protecție a copilului din Europa: Terre Des Hommes, Eurochild și asociații UNICEF ECA și UNHCR, care recunosc cu toții importanța acestei activități în sprijinul celor mai defavorizați și vulnerabili copii din Europa

Prin contactele și influența partenerilor, programul ICAMnet a dezvoltat și testat upscaling-ul și diseminarea ICAM în toate școlile de la nivel județean sau orășenesc din 6 țări europene, astfel încât agențiile naționale de educație și asistență socială din întreaga Europă să fi încercat și testat modele pentru diseminarea programului ICAM în toate școlile și casele lor.

Consultați secțiunea Partener a acestui site web pentru mai multe informații despre echipa noastră ICAMnet.

Partenerii ICAM susțin nevoile tuturor copiilor defavorizați din Europa

Cei 7 parteneri ai programului ICAM, împreună cu partenerii asociați din fiecare țară în parte, sunt experți internaționali în domeniul incluziunii în școli, crearea unei atmosfere școlare de convivencia și satisfacerea nevoilor educaționale speciale ale tuturor copiilor aflați în dificultate și a copiilor afectați de migrație, în special.

Echipa include experți cu privire la efectele evacuării și strămutării asupra familiilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Ei au aplicat aceleași soluții la problemele pe termen lung care decurg din separarea și lipsurile din timpul războiului pentru a satisface nevoile sociale și emoționale speciale ale actualei generații de CAM.

Anterior, parteneriatul a lucrat împreună la dezvoltarea și implementarea proiectului Daphne III la nivel european – Action Anti-Bullying (AAB). Experiența a creat o relație de lucru strânsă și o pasiune comună pentru îmbunătățirea incluziunii tuturor copiilor defavorizați în școli

Suntem hotărâți să apărăm drepturile tuturor copiilor care au nevoie de o educație de înaltă calitate, fără teamă și supărare, susținând în orice moment Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului și recenta Garanție europeană a drepturilor copilului.