Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Concursul pentru sănătate şi prim ajutor „Sanitarii pricepuţi”- Etapa județeană 2023

Concursul pentru sănătate şi prim ajutor „Sanitarii pricepuţi”- Etapa județeană 2023

Joi, 25.05.2023, s-a derulat etapa judeţeană a Concursului pentru sănătate şi prim ajutor „Sanitarii pricepuţi” la C.N. „Nichita Stănescu” Ploieşti. Concursul a fost organizat de Crucea Roşie Română – filiala Prahova şi I.S.J. Prahova. La etapa judeţeană au participat 10 echipaje – gimnaziu şi liceu. Fiecare echipaj a susținut o probă teoretică, cu un test stabilit de juriul concursului şi o probă practică ce cuprinde un exerciţiu de acordare a primului ajutor pentru două victime, pe baza tematicii orientative din regulamentul concursului.
Judeţul Prahova va fi reprezentat la etapa naţională, ce va avea loc în luna iulie, de către echipajul C.N. „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte, care a obținut locul I la etapa județeană.


 

Imagine 1 Imagine 2 Imagine 3 Imagine 4 Imagine 5 Imagine 6

 

Concursul de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina biologie, Etapa națională – ediția a XV-a, Ploiești, județul Prahova, 19-21 Mai 2023

Urmăriți cronica video a Concursul de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina biologie, Etapa națională – ediția a XV-a, desfășurat la Ploiești

Concurs Național de comunicări științifice ale elevilor – Biologie – Ploiești – mai 2023

Concursul de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina biologie, Etapa națională – ediția a XV-a, Ploiești, județul Prahova, 19-21 Mai 2023

 

Concursul de comunicări științifice ale elevilor

din învățământul liceal la disciplina biologie

Etapa națională – ediția a XV-a

Ploiești, județul Prahova

 19-21 Mai 2023

 

             În perioada 19-21 Mai 2023, se va desfășura, la Liceul Tehnologic Energetic “Elie Radu”, municipiul Ploiești, etapa națională a Concursului de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina biologie.

              Astfel, se vor întrece 27 de elevi din 27 de județe ale țării, care își vor susține proiectele de cercetare elaborate pe baza unei teme propuse de aceștia.

           Concursul de comunicări științifice reprezintă o modalitate de evaluare a competențelor, a capacităților și a abilităților elevilor de a realiza forme complementare de învățare, obiectivele fiind educarea aptitudinilor de comunicare și dialog, dezvoltarea gândirii selective, cultivarea interesului pentru cercetare în domeniul biologiei și dezvoltarea spiritului de competiție și fair-play.

“Ştiinţele sunt uşi, iar cheile lor sunt cercetările.”

(Anton Pann)

 

SUCCES TUTUROR PARTICIPANȚILOR!

 

Concurs Național de comunicări științifice ale elevilor – Biologie – Ploiești – mai 2023

Rezultate Concursul de comunicări ştiinţifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina biologie – etapa națională – Ploiești, 2023

 

 

 

 

OLIMPIADA DE BIOLOGIE ETAPA JUDEȚEANĂ, 2023

În data de 12 Martie 2023, va avea loc Olimpiada de biologie – etapa județeană, pentru elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, la Colegiul Național ”Nichita Stănescu”, municipiul Ploiești.

– Proba scrisă se va desfășura între orele 10,00-13,00

– Nr. maxim de elevi pentru Olimpiada de biologie – etapa județeană: 10 elevi/an de studiu/liceu

– Accesul elevilor în săli este permis până la ora 9,30 și se va face pe baza CI

– Nu se permite accesul elevilor cu telefoane mobile în sala de concurs

– Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, la sfârșitul probei, în prezența elevului – autor al lucrării și a unui elev concurent – martor. În cazul în care elevul nu poate asista la corectarea lucrării sale, dă o declarație scrisă (pe verso – ul fișei de concurs) din care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în absența lui, în prezența a doi elevi-martori.