Inspectoratul Școlar Județean Prahova

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, PE LOCURILE ALOCATE ELEVILOR DE ETNIE RROMĂ ȘI PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE ELEVILOR CU CES, ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, PE LOCURILE ALOCATE ELEVILOR DE ETNIE RROMĂ ȘI PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE ELEVILOR CU CES, ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

 • Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2022 – 2023 (aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.241/31.08.2022)

 • Calendar EN VIII 2023Calendarul probelor și rezultatelor de la Evaluarea Națională 2023 este următorul:
  • 6 – 9 iunie 2023: Înscrierea la evaluarea națională
  • 9 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 19 iunie 2023: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 21 iunie 2023: Matematica – probă scrisă
  • 22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  • 28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor
  • 29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor
  • 4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

  NOTĂ: La solicitarea comisiilor județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.

 • PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023

  • (fișier pdf) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 – Rezultate înainte de contestații

PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

– Rezultate înainte de contestații – 

 


CENTRUL DE EVALUARE: COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI

Anunt contestatii

REZULTATE FRANCEZA INAINTE DE CONTESTATII

REZULTATE ECHIVALARI FRANCEZA

REZULTATE GERMANA INAINTE DE CONTESTATII

REZULTATE ECHIVALARI GERMANA

REZULTATE SPANIOLA INAINTE DE CONTESTATII


CENTRUL DE EVALUARE: COLEGIUL NAŢIONAL „NICHITA STĂNESCU”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI

ANUNT CONTESTATII ENGLEZA

REZULTATE INAINTE DE CONTESTATII LIMBA ENGLEZA