Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Taxe de înscriere la examenul de bacalaureat pentru candidații din promoțiile anterioare, care au susținut de cel puțin două ori examenul de bacalaureat

1. Candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de bacalaureat și care se prezintă la toate probele examenului national de bacalaureat achită suma de 464 lei.

2. În celelate cazuri, stabilirea sumei de plată pentru candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul national de bacalaureat se face diferențiat, în funcție de numărul probelor pe care le susține candidatul, luîndu-se în calcul toate  cheltuielile  necesare examinării fiecărui candidat, cu aplicarea prevederilor articolelor 3,4,36 și 37 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat-2011, aprobată prin OMECTS nr 4799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat-2011, cu modificările și completările ulterioare, valabilă și pentru bacalaureatul 2024, conform prevederilor Ordinului ministrului educației nr 6156/31.08.2023 privind organizarea și desfășurarea examneului de bacalaureat -2024, astfel :

– pentru fiecare probă scrisă se va achita suma de 130 lei;

– pentru proba A se va achita suma de 24 lei;

– pentru proba C se va achita suma de 25 lei;

– pentru proba D se va achita suma de 25 lei.

În atenția candidaților la sesiunea specială a examenului de bacalaureat-afișare rezultate

Conform calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat 2024 :

  • 31 mai 2024: Afișarea rezultatelor până la ora 12.00;
  • 31 mai 2024 : Depunerea contestațiilor (între orele 12.00 și 14.00)
Anunt_contestatii_bac special

 

cerere_contestatie_bac2024

 

  • 4 iunie 2024: Afișarea rezultatelor finale