• 7-10 mai 2024: înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen
 • 21 mai 2024: Limba și literatura română – proba E)a) – proba scrisă
 • 22 mai 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă
 • 23 mai 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d – proba scrisă
 • 24 mai 2024: Limba și literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă
 • 27 mai 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 28 mai 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 29 mai 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 30 mai 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 31 mai 2024: Afișarea rezultatelor până la ora 12.00 Depunerea contestațiilor (între orele 12.00 și 14.00)
 • 31 mai-3 iunie 2024: Rezolvarea contestațiilor
 • 4 iunie 2024: Afișarea rezultatelor finale