Nr.3740/30.06.2023                                                                              ADMITERE 2023-2024

 

 

CĂTRE INSPECTORATELE ȘCOLARE JUDEȚENE / INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                              

În atenția Comisiei de admitere județene

Referitor la admiterea în învățământul liceal  în anul școlar 2023-2024 pentru candidații care provin din alte județe

 

În conformitate cu prevederile OMECTS Nr. 4802/2010, cu prevederile O.M.E. nr. 5243 din 31.08.2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024 și cu prevederile Procedurii ME Nr. 27935 din 23.05.2023, vă comunicăm următoarele informații privind modalitatea de înscriere a candidaților care provin din alte județe și doresc să participe la admiterea computerizată în județul Prahova, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024:

  • Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care participă la admiterea în alt județ și de către părinții acestora se poate realiza:
  1. la sediul unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul;
  2. prin formularul – Fișa de înscriere, transmis electronic unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul;
  3. în situații excepționale, la Centrul special de înscriere din județul Prahova, organizat la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Strada Democrației, Nr. 35, Ploiești, telefon 0244577699, care va funcționa după următorul program:

Joi, 6 iulie 2023                  9.30 – 14.00

Vineri, 7 iulie 2023            9.30 – 12.00

Luni, 10 iulie 2023             9.30 – 14.00

Marți, 11 iulie 2023            9.30 – 14.00

Miercuri, 12 iulie 2023       9.30 – 14.00

Joi, 13 iulie 2023                9.30 – 14.00

Vineri, 14 iulie 2023          9.30 – 12.00

Luni, 17 iulie 2023            9.30 – 12.00

Absolvenții care doresc să participe la admitere în județul Prahova și vor completa opțiuni la Centrul special de înscriere vor trebui să prezinte:

– certificat de naștere și CI ale candidatului și CI al părintelui/ tutorelui/ reprezentantului legal, în original și în copie

fișa de înscriere cu număr de înregistrare, completată cu datele personale, cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, cu media de absolvire a claselor V-VIII și media de admitere, datele fiind certificate prin ștampila unității de învățământ și semnătura directorului.

În Centrul special de înscriere, completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se va face de către candidat, în prezența părintelui/ tutorelui legal instituit/ persoanei împuternicite prin declarație notarială, pe baza unei programări la numărul de telefon 0800816244.

 

Președinte Comisia de Admitere Județeană

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Prof. Ilona Cornelia RIZEA

 

Secretar Comisia de Admitere Județeană

Inspector școlar,

Prof. Camelia STROE-BIBESCU